ผลิตภัณฑ์

13-0-46 K-PLUS (โพแทสเซียมไนเตรท)

ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท ชนิดความบริสุทธิ์สูง เกล็ดขาว...

13-0-46 K (โพแทสเซียมไนเตรท)

ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท เกล็ดขาวละเอียด ผลิตด้วยเทคโน...

0-52-34 MKP (โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต)

ปุ๋ยคุณภาพสูง เกล็ดขาวใส ละลายน้ำง่าย ไม่มีตะกอน พ...

15-0-0 (แคลเซียมไนเตรท)

ปุ๋ยคุณภาพจาก ADOB ประเทศโปแลนด์ ผลิตด้วยเครื่องจั...

15-0-0 (แคลเซียมไนเตรท)

ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ให้มีความบริสุทธิสูง...

46-0-0 (ยูเรีย ไบยูเร็ตต่ำ)

ยูเรียไนโตรเจนชนิดไบยูเร็ตต่ำ (Low Biuret) เม็ดเล็...

0-40-54 TKPP (เตตระโพแทสเซียม ไพโรฟอสเฟต)

ปุ๋ยคุณภาพสูงจากประเทศเยอรมันนี เกล็ดขาวละเอียด ละ...

0-0-50 SOP (โพแทสเซียมซัลเฟต)

ปุ๋ยคุณภาพสูงจาก SQM ประเทศชิลี ซึ่งเป็นแหล่งผลิต...

11-0-0 (แมกนีเซียมไนเตรท)

ผลิตด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบพิเศษให้มีความบริสุทธิ์ส...

12-61-0 MAP (โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต)

ปุ๋ยคุณภาพสูง เกล็ดขาวใส ละลายน้ำได้ดี ไม่มีตะกอน ...

20-53-0 DAP (ไดแอมโนเนียมฟอสเฟต)

ประกอบด้วยธาตุไนโตรเจนและฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์สูง ...

0-0-60 MOP (โพแทสเซียมคลอไรด์ ชนิดเกล็ดสีขาว)

ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ ชนิดเกล็ดสีขาว ผลิตด้วยเทคโน...

ชาลีเฟรท 30-10-10+TE

สูตรเร่งการเจริญเติบโตในระยะแรกของพืชทุกชนิด ช่วยใ...

ชาลีเฟรท 20-20-20+TE

สูตรเสมอใช้เร่งการเจริญเติบโตอย่างสมดุลของลำต้น ใบ...

ชาลีเฟรท 10-50-10+TE

สูตรฟอสฟอรัสสูง ช่วยสร้างสารให้พลังงานในพืช เหมาะอ...

ชาลีเฟรท 6-30-30

สูตรฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง เพื่อใช้เร่งคุณภาพของ...

ชาลีเฟรท 10-20-30+TE

สูตรเร่งคุณภาพผลผลิตเพื่อเพิ่มการตอบสนองและเสริมคุ...

โปร 30-10-10+TE

สูตรเร่งการเจริญเติบโตในระยะแรกของพืชทุกชนิด ช่วยใ...

โปร 20-20-20+TE

สูตรเสมอใช้เร่งการเจริญเติบโตอย่างสมดุลของลำต้น ใบ...

โปร 10-50-10+TE

สูตรฟอสฟอรัสสูง ช่วยสร้างสารให้พลังงานในพืช เหมาะอ...

โปร 6-30-30+TE

สูตรฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง เพื่อใช้เร่งคุณภาพของ...

โปร 10-20-30+TE

สูตรเร่งคุณภาพผลผลิตเพื่อเพิ่มการตอบสนองและเสริมคุ...

นิวตริไซ 27-20-10+TE

สูตรบำรุงต้น เร่งการเจริญเติบโตในระยะแรกของพืชทุกช...

นิวตริไซ 20-20-20+TE

ปุ๋ยสูตรเสมอที่มีธาตุอาหารหลักและอาหารเสริมที่จำเป...

นิวตริไซ 12-3-42+TE

สูตรพิเศษที่มีไนโตรเจนและโพแทสเซียมสูง ช่วยให้ต้นโ...

นิวตริไซ 10-52-13+TE

ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก และอาหารเสริมที่พืชต้องการ...

นิวตริไซ 15-30-15+TE

สูตรช่วยสะสมอาหารก่อนการออกดอกเพื่อให้พืชสร้างตาดอ...

นิวตริไซ 16-21-27+TE

บำรุงต้นและราก ช่วยให้ต้นโตไว แข็งแรง ทนทานโรค เร่...

นิวตริไซ 10-20-30+TE

สูตรเร่งคุณภาพผลผลิต ซึ่งมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อกา...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 25-7-7

สูตรไนโตรเจนสูง ช่วยในการบำรุงราก ลำต้น และใบ ให้ม...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 16-16-16

ปุ๋ยคุณภาพสูตรเสมอ สำหรับบำรุงทุกส่วนของพืชอย่างสม...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 14-14-21

ปุ๋ยสูตรคุณภาพ ช่วยกระตุ้นกระบวนการสร้างและสะสมแป้...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 12-10-18

ช่วยเร่งการสร้างเซลล์เนื้อเยื่อและให้พลังงานกับพืช...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 16-8-18

ปุ๋ยสูตรคุณภาพ ช่วยในการขยายลูก เร่งความหวานในพืชต...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 15-5-20

ปุ๋ยสูตรพิเศษ สำหรับกระตุ้นการขยายขนาดผล และสะสมน้...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 20-8-20

ปุ๋ยสูตรพิเศษสำหรับเร่งความหวานในอ้อยอายุ 6 เดือนข...

ชาลีเฟรท 12-6-24

ปุ๋ยเม็ดซุปเปอร์ไนเตรทคุณภาพสูง สีเขียวมรกต จาก SQ...

12-0-46

ปุ๋ยเม็ดคุณภาพสูงจาก SQM ประเทศชิลี ผู้ผลิตปุ๋ยโพแ...

ชาลีเฟรท 13-0-30+แคลเซียม

ปุ๋ยเม็ดคุณภาพสูงสีเหลืองทอง สูตรเร่งผลผลิต ช่วยใน...

12-0-45 โพแทสเซียมไนเตรท

ปุ๋ยเม็ดคุณภาพสูงจาก SQM ประเทศชิลี ผู้ผลิตปุ๋ยโพแ...

14-0-40

ปุ๋ยเม็ดคุณภาพสูงจาก SQM ประเทศชิลี แตกตัวให้ไนเตร...

0-0-60 MOP (โพแทสเซียมคลอไรด์ ชนิดเม็ดสีแดง)

ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ ชนิดเม็ดสีแดง ผลิตด้วยเทคโนโ...

15-0-14

ปุ๋ยเม็ดคุณภาพสูง สูตรสมดุลไนโตรเจนและโพแทสเซียม ป...

ชาลีเฟรท 0-60-20

กรดฟอสฟอริกในรูปเกล็ดคุณภาพสูงจากประเทศอิสราเอล ใช...

ชาลีเฟรท 0-56-36

โพแทสเซียมฟอสไฟต์ กระตุ้นการสร้างสารต้านอนุมูลอิส...

เยลโล่-วัน เอ็น แอล

อาหารเสริมสำหรับข้าว ช่วยเบ่งรวงข้าวให้ออกพร้อมกัน...

ตอง 4

อาหารเสริมสำหรับข้าว ทำให้ใบตั้งตรงลำต้นแข็งแรง เบ...

นิวไรส์

สร้างความแข็งแรงทนทานต่อโรคและการขาดธาตุอาหารของข้...

โกฟาสต์

ธาตุอาหารและสารอาหารที่จำเป็นสำหรับข้าว ช่วยเร่งกา...

ชาลีโกร

สูตรพิเศษสำหรับพืชหัว ในการเสริมสร้างการเจริญเติบโ...

บีน

เพิ่มการติดเมล็ดในถั่ว ทำให้ดอกดก ฝักดก เมล็ดแก่พร...

บี-พริก

เป็นอาหารเสริมสำหรับพริกโดยเฉพาะ ทำให้พริกแข็งแรง ...

บีม-กรีน

สูตรพิเศษเร่งการสร้างเนื้อ เข้าสี ขยายขนาดผล ปรับป...

ชาลีเฟรท 13-5-35

ปุ๋ยสูตรพิเศษเร่งการสร้างเนื้อ เข้าสี ขยายขนาดผล ป...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 25-7-7 สูตรสำหรับสับปะรด

สูตรพิเศษสำหรับสับปะรด มีธาตุไนโตรเจนสูง เพื่อสร้า...

โปรฟิกซ์-เอ็น

ช่วยส่งเสริมการสร้างตาดอกพืช เป็นส่วนประกอบของคลอโ...

โปรฟิกซ์-เอ็น

ช่วยส่งเสริมการสร้างตาดอก เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิ...

โปรโซมิน

ช่วยส่งเสริมการสร้างตาดอกพืช เป็นส่วนประกอบของคลอโ...

ซูบร้าโปร

ธาตุอาหารรอง และอาหารเสริมสูตรน้ำ สำหรับนาข้าว เร่...

เอ็ดเวิร์ด

เป็นสารเร่งราก ประกอบด้วยวิตามินบี 1 ช่วยสร้างระบบ...

คัลโปร

ป้องกันการขาดธาตุแคลเซียมและโบรอน ช่วยในการแบ่งเซล...

โปรซีวีด

ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศแคนาดา สารสกัดจากสาหร่ายทะ...

ซีเฟรซ

เป็นสารอินทรีย์ผลิตจากสาหร่ายทะเล ประกอบด้วยสารไซโ...

ซูการ์-ดี

ผลิตภัณฑ์พิเศษ โดยเพิ่มสารโพลีเอส (แป้งและน้ำตาล) ...

บีบีการ์

ผลิตภัณฑ์พิเศษ โดยเพิ่มสารโพลีเอส (แป้งและน้ำตาล) ...

ชาลีเฟรท 16-8-8

ปุ๋ยน้ำชนิดความเข้มข้นสูง สูตรเร่งการเจริญเติบโต ช...

ชาลีเฟรท 0-22-25

ปุ๋ยน้ำชนิดความเข้มข้นสูง มีสารแอนตี้เทนชั่นช่วยใน...

เพาว์เวอร์จี 0-25-30

ช่วยในการสร้างรากใหม่ และการสะสมอาหารของพืช สร้างค...

โดมิโน

เป็นสารที่ค้นพบใหม่จากนักวิทยาศาสตร์ เหมาะสำหรับพื...

โปรมีล่า

สารช่วยลงหัวในพืชหัว เช่น หอม กระเทียม มันฝรั่ง มั...

มัลติเคลาเพล็กซ์-ซิงค์

ช่วยในการสร้างสารควบคุมการเจริญเติบโต (Auxin) ที่ป...

สตีทโฟล โบรอน เอสพี

ธาตุโบรอน 17 เปอร์เซ็นต์ ในรูปของสาร POLYBORATE สี...

นิวตริเคม คอมบี-วัน

ธาตุอาหารรอง-เสริมในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น เนื้อมร...

DISSOLVINE  ABC

ธาตุอาหารรอง-เสริมในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น เนื้อมร...

DISSOLVINE APN

ธาตุอาหารรอง-เสริมในรูปคีเลตเข้มข้น เนื้อสีทอง ละล...

DISSOLVINE  ATZ

ธาตุอาหารรอง-เสริมในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น เนื้อมร...

DISSOLVINE E-FE-13

ธาตุเหล็ก (Iron) ในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น 13 เปอร์เ...

DISSOLVINE D-FE-11

ธาตุเหล็ก (Iron) ในรูปคีเลท DTPA เข้มข้น 11 เปอร์เ...

DISSOLVINE Q40

ธาตุเหล็ก (Iron) ในรูปคีเลท EDDHA เข้มข้น 6 เปอร์เ...

DISSOLVINE E-ZN-15

ธาตุสังกะสี (ZINC) ในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น 15 เปอร...

DISSOLVINE E-CU-15

ธาตุทองแดง (COPPER) ในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น 15 เปอ...

DISSOLVINE E-MG-6

ธาตุแมกนีเซียม (MAGNESIUM) ในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น...

DISSOLVINE E-MN-13

ธาตุแมงกานีส (MANGANISE) ในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น 1...

DISSOLVINE E-CA-10

ธาตุแคลเซียม (CALCIUM) ในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น 10 ...

โบโรเน็ท

โบรอน ชนิดเม็ดละลายช้า (SLOW RELEASE) ปลดปล่อยธาตุ...

CHARLIFRATE HYDRO EASY

ปุ๋ยสูตรพิเศษสำหรับปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ประกอบด้วยธ...

13-0-46 K-PLUS (โพแทสเซียมไนเตรท)

ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท ชนิดความบริสุทธิ์สูง เกล็ดขาว...

13-0-46 K (โพแทสเซียมไนเตรท)

ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท เกล็ดขาวละเอียด ผลิตด้วยเทคโน...

0-52-34 MKP (โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต)

ปุ๋ยคุณภาพสูง เกล็ดขาวใส ละลายน้ำง่าย ไม่มีตะกอน พ...

15-0-0 (แคลเซียมไนเตรท)

ปุ๋ยคุณภาพจาก ADOB ประเทศโปแลนด์ ผลิตด้วยเครื่องจั...

15-0-0 (แคลเซียมไนเตรท)

ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ให้มีความบริสุทธิสูง...

12-61-0 MAP (โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต)

ปุ๋ยคุณภาพสูง เกล็ดขาวใส ละลายน้ำได้ดี ไม่มีตะกอน ...

0-0-50 SOP (โพแทสเซียมซัลเฟต)

ปุ๋ยคุณภาพสูงจาก SQM ประเทศชิลี ซึ่งเป็นแหล่งผลิต...

0-0-60 MOP (โพแทสเซียมคลอไรด์)

ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ ชนิดเกล็ดสีขาว ผลิตด้วยเทคโน...

11-0-0 (แมกนีเซียมไนเตรท)

ผลิตด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบพิเศษให้มีความบริสุทธิ์ส...

สตีทโฟล โบรอน เอสพี

ธาตุโบรอน 17 เปอร์เซ็นต์ ในรูปของสาร POLYBORATE สี...

นิวตริเคม คอมบี-1

ธาตุอาหารรอง-เสริมในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น เนื้อมร...

DISSOLVINE ABC

ธาตุอาหารรอง-เสริมในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น เนื้อมร...

DISSOLVINE APN

ธาตุอาหารรอง-เสริมในรูปคีเลตเข้มข้น เนื้อสีทอง ละล...

DISSOLVINE ATZ

ธาตุอาหารรอง-เสริมในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น เนื้อมร...

DISSOLVINE E-FE-13

ธาตุเหล็ก (Iron) ในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น 13 เปอร์เ...

DISSOLVINE D-FE-11

ธาตุเหล็ก (Iron) ในรูปคีเลท DTPA เข้มข้น 11 เปอร์เ...

DISSOLVINE Q40

ธาตุเหล็ก (Iron) ในรูปคีเลท EDDHA เข้มข้น 6 เปอร์เ...

DISSOLVINE E-ZN-15

ธาตุสังกะสี (ZINC) ในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น 15 เปอร...

DISSOLVINE E-CU-15

ธาตุทองแดง (COPPER) ในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น 15 เปอ...

DISSOLVINE E-MN-13

ธาตุแมงกานีส (MANGANISE) ในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น 1...

พีทมอส  (TRAY SUBSTRATE)

พีทมอสคุณภาพสูง จากแหล่งพีทมอสที่ดีที่สุดของโลก (ป...

ดินประสิว

ใช้ผสมยาฆ่าหญ้า ช่วยเพิ่มฤทธิ์ยา เร่งให้หญ้าตายเร็...

สก็อตเวท

น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพชนิดเข้มข้น สามารถใช้ได้ทั้งฉ...

สก็อตตอล

น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพ สามารถใช้ได้ทั้งฉีดพ่นทางใบแ...

ซีเอชตอล

น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพ สามารถใช้ได้ทั้งฉีดพ่นทางใบแ...

จับใบโปร

น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพ สามารถใช้ได้ทั้งฉีดพ่นทางใบแ...