เอ็ดเวิร์ด

สร้างระบบราก ป้องกันอาการข้าวแดงหลังฉีดยาคุมหญ้า ช่วยฟื้นฟูต้นกล้าหลังการย้ายปลูก

ปุ๋ยน้ำและฮอร์โมน

เป็นสารเร่งราก ประกอบด้วยวิตามินบี 1 ช่วยสร้างระบบรากของพืช ช่วยให้เกิดรากฝอย เพิ่มรากใหม่ เสริมสร้างความแข็งแรงให้ระบบรากพืชทุกชนิด ช่วยให้เมล็ดข้าวงอกเร็ว ป้องกันอาการข้าวแดงหลังการฉีดยาคุมหญ้า สร้างรากให้กิ่งชำ กิ่งตอน ช่วยฟื้นต้นกล้าหลังย้ายปลูก เพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณภาพ

N
0
P
0
K
0

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 100 ซีซี
  • 500 ซีซี
  • 1 ลิตร
  • 4 ลิตร
  • 18 ลิตร

ธาตุอาหารอื่นๆ :

  • โมโนแซ็กคาไรด์ 20 % w/v
  • วิตามิน บี1 0.1% w/v
  • กรดอะมิโน 10% w/v

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง