12-0-46

สูตรบำรุงต้นและใบ เร่งการแตกกิ่งก้าน ฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว (Motto)

ปุ๋ยเม็ด

ปุ๋ยเม็ดคุณภาพสูงจาก SQM ประเทศชิลี ผู้ผลิตปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรทจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลก แตกตัวให้ไนเตรทไนโตรเจน โพแทสเซียม และกำมะถัน ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ใช้ได้ดีในดินทุกสภาพ เหมาะกับพืชหัว หรือไม้ผลที่มีกลิ่นหอม ให้ปุ๋ยในช่วงขยายขนาดผลจนถึงก่อนเก็บเกี่ยว เพื่อช่วยเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้น สะสมน้ำตาล สะสมแป้ง ทำให้รสชาติดี และมีกลิ่นหอม

N
12
P
0
K
46

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล

ขนาดบรรจุ :

  • 25 กิโลกรัม

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว