ชาลีเฟรท 30-10-10+TE

ปุ๋ยพ่นทางใบ

สูตรเร่งการเจริญเติบโตในระยะแรกของพืชทุกชนิด ช่วยในการสร้างราก แตกกิ่งก้าน แตกใบใหม่ สร้างลำต้นให้แข็งแรง ทนทานต่อโรค ฉีดพ่นในผัก ช่วยให้ใบเขียว ต้นอวบ น้ำหนักดี

N
30
P
10
K
10

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 1 กิโลกรัม
  • 5 กิโลกรัม
  • 20 กิโลกรัม

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว