นิวตริไซ 27-20-10+TE

สูตรบำรุงต้น ฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยว

ปุ๋ยพ่นทางใบ

สูตรบำรุงต้น เร่งการเจริญเติบโตในระยะแรกของพืชทุกชนิด ทำให้ต้นสมบูรณ์ ทนทานต่อโรค และช่วยฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว มีการแตกกิ่งก้านดี รากเจริญได้ดี ใบมีสีเขียวเข้ม

N
27
P
20
K
10

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 25 กิโลกรัม

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว