นิวตริไซ 10-20-30+TE

สูตรขยายลูก ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต

ปุ๋ยพ่นทางใบ

สูตรเร่งคุณภาพผลผลิต ซึ่งมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการพัฒนาของผลอย่างครบถ้วน ใช้ก่อนเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มน้ำหนักและคุณภาพ

N
10
P
20
K
30

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 25 กิโลกรัม

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง