นิวตริไซ 10-20-30+TE

สูตรขยายลูก ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต

ปุ๋ยพ่นทางใบ

สูตรเร่งคุณภาพผลผลิต ซึ่งมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการพัฒนาของผลอย่างครบถ้วน ใช้ก่อนเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มน้ำหนักและคุณภาพ

N
10
P
20
K
30

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 25 กิโลกรัม

ธาตุอาหารอื่นๆ :

  • แมงกานีส 0.018 %
  • โบรอน 0.01 %
  • ทองแดง 0.011 %
  • เหล็ก 0.04 %
  • สังกะสี 0.02 %
  • โมลิบดีนัม 0.0012 %

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว