นิวตริไซ 10-52-13+TE

สูตรสะสมอาหาร เร่งการออกดอกและแตกราก

ปุ๋ยพ่นทางใบ

ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก และอาหารเสริมที่พืชต้องการ ช่วยให้พืชแตกรากได้ดี เร่งการออกดอก เพิ่มขนาดดอก สีสวยสด เพิ่มการสะสมอาหาร ขยายขนาดหัว และเพิ่มรสชาติ

N
10
P
52
K
13

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 25 กิโลกรัม

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว