ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 14-14-21

สูตรขยายขนาดผล เร่งความหวาน

ปุ๋ยระบบน้ำ

ปุ๋ยสูตรคุณภาพ ช่วยกระตุ้นกระบวนการสร้างและสะสมแป้ง น้ำตาล เร่งการลงหัว เร่งความหวาน ขยายขนาดผลให้ใหญ่ขึ้น ผิวสวย สีสด สามารถใช้ได้ทั้งฉีดพ่นทางใบ ปล่อยกับระบบน้ำ และหว่านทางดิน ละลายน้ำได้ดี พืชดูดซึมไว เหมาะกับพืชหลายชนิด เช่น อ้อย พืชหัว และไม้ผล

N
14
P
14
K
21

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 1 กิโลกรัม
  • 25 กิโลกรัม

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว