ดีสโซลวีน เอทีแซด

ปุ๋ยไฮโดรโพนิกส์

ธาตุอาหารรอง-เสริมในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น เนื้อมรกต ละลายน้ำดี ใช้ได้ดีในน้ำทุกชนิด ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชครบถ้วน ช่วยป้องกันการขาดธาตุอาหารในพืช ผลิตด้วยกรรมวิธี ฟรีซดราย (FREEZ DRIED) ทำให้มีความบริสุทธิ์สูง ช่วยนำประจุอิออนของธาตุอาหารให้แทรกซึมเข้าสู่รากฝอย และปากใบพืชได้ง่ายและรวดเร็ว พืชจึงสามารถนำไปใช้ได้ทันที เหมาะสำหรับการฉีดพ่นทางใบ ทางระบบน้ำหยด และปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์

N
0
P
0
K
0

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ | ไฮโดรโพนิกส์

ขนาดบรรจุ :

  • 1 กิโลกรัม
  • 25 กิโลกรัม

ธาตุอาหารอื่นๆ :

  • แมงกานีส 1.36 %
  • โบรอน 0.7 %
  • เหล็ก 2.95 %
  • สังกะสี 0.48 %
  • โมลิบดีนัม 0.06 %

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว