เทคนิคการผลิต
Production Technic

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตคุณภาพ
Production Technic

มะยงชิด - มะปราง

ระยะฟื้นสภาพต้น

บำรุงและฟื้นต้นหลังจากทำการเก็บเกี่ยว ช่วยฟื้นฟู ต้น ใบ และราก สร้างความสมบูรณ์ให้กับ ตายอด เพื่อกระตุ้นให้แตกใบใหม่พร้อมกันทั้งต้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะแตกใบอ่อน

บำรุงต้นให้สมบูรณ์ บำรุงยอด ขยายขนาดใบอ่อนให้ใหญ่ขึ้น เร่งใบให้เขียวเข้ม สมบูรณ์ไม่บิดเบี้ยว

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะใบเพสลาด

บำรุงใบให้สมบูรณ์ เร่งการสะสมอาหาร สร้างพลังงานให้พร้อมก่อนการออกดอก กดไนโตรเจนในใบพืช ป้องกันการแตกใบอ่อนในช่วงออกดอก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะแทงช่อดอก

กระตุ้นการแตกตาดอก ช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนพืช

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะก่อนดอกบาน

ช่วยผสมเกสร ลดปัญหาการหลุดร่วง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะติดผลอ่อน (ขนาดหัวไม้ขีด)

เพิ่มการติดผล ลดการหลุดร่วง กระตุ้นการสร้างเมล็ด และเนื้อผล ขยายขนาดผลเล็กให้ใหญ่ขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะขยายขนาดผล

ขยายขนาดผล เพิ่มน้ำหนัก ลดการหลุดร่วง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะก่อนเก็บเกี่ยว

เพิ่มรสชาติและคุณภาพของผลผลิต

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

เทคนิคเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

Image

ค้นหาผลิตภัณฑ์

เลือกผลิตภัณฑ์ตามประเภท หรือ พืชที่ปลูก