ชาลีเฟรท 12-6-24

ปุ๋ยเม็ด

ปุ๋ยเม็ดซุปเปอร์ไนเตรทคุณภาพสูง สีเขียวมรกต จาก SQM ประเทศเนเธอแลนด์ สูตรเร่งผลผลิต ช่วยในการสร้างเนื้อ ขยายขนาดผล มีธาตุอาหารหลักในอัตราส่วน 2:1:4 ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของพืชในช่วงขยายลูก จนถึงเก็บเกี่ยว ช่วยเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากใบไปเก็บยังแหล่งสะสมอาหาร เช่น หัวใต้ดิน ไม้ผล และดอก จึงทำให้ความหวานเพิ่มมากขึ้น เพิ่มการสะสมแป้ง สร้างเนื้อ ขยายขนาดให้ใหญ่ เพิ่มคุณภาพผลผลิต ใช้ได้ดีในพืชทุกชนิด โดยเฉพาะไม้ผล พืชหัว ผักกินผล หรือยาสูบ

N
12
P
6
K
24

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล

ขนาดบรรจุ :

  • 25 กิโลกรัม

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว