ยูซีเอส 27-0-0

ปุ๋ยเม็ด

ปุ๋ยเม็ดคอมปาวด์แฝดคูณสาม พลังไนโตรเจน แคลเซียม และซัลเฟอร์ ในเม็ดเดียว สำหรับหว่านรองพื้นก่อนปลูก ช่วยบำรุงต้นเล็ก เร่งการแตกใบอ่อน เร่งการแตกราก ช่วยให้พืชหาอาหารใด้เก่ง เร่งใบให้เขียวเข้ม ลำต้นแข็งแรงอย่างต่อเนื่อง ในไม้ผลใช้ในช่วงหลังเก็บเกี่ยว เพื่อช่วยพื้นต้น เร่งการแตกใบอ่อนในชุดต่อไป

N
27
P
0
K
0

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 25 กิโลกรัม

ธาตุอาหารอื่นๆ :

  • แคลเซียม 12 %
  • ซัลเฟอร์ 7 %

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง