บี-พริก

ปุ๋ยขายดี

เป็นอาหารเสริมสำหรับพริกโดยเฉพาะ ทำให้พริกแข็งแรง ติดดอกดี เมล็ดใหญ่ ได้น้ำหนัก ต้นไม่โทรม สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน สร้างภูมิต้านทานโรคและแมลง โดยเฉพาะโรคกุ้งแห้ง

N
9
P
12
K
25

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก

ขนาดบรรจุ :

  • 500 กรัม
  • 1 กิโลกรัม

ธาตุอาหารอื่นๆ :

  • แมกนีเซียม 2 %
  • โบรอน 2 %

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว