ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 25-7-7 สูตรสำหรับสับปะรด

สร้างต้น ขยายสะโพก

ปุ๋ยขายดี

สูตรพิเศษสำหรับสับปะรด มีธาตุไนโตรเจนสูง เพื่อสร้างเอ็นไซม์ และโปรตีนให้กับพืช ฉีดพ่นเพื่อสร้างต้น ขยายสะโพก

N
25
P
7
K
7

เหมาะสำหรับ :

ไม้ผล

ขนาดบรรจุ :

  • 1 กิโลกรัม
  • 5 กิโลกรัม

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง