เทคนิคการผลิต
Production Technic

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตคุณภาพ
Production Technic

สับปะรด

ระยะเริ่มปลูก

เร่งการสร้างรากใหม่หลังการย้ายปลูกให้มากยิ่งขึ้น ช่วยให้หาอาหารได้ดีขึ้น ทำให้ต้นมีความสมบูรณ์และโตเร็ว ใบเขียวเข้ม ทนทานต่อโรคและแมลง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะเร่งต้น ขยายสะโพก

ช่วยขยายสะโพกและขนาดกอใหญ่ขึ้น ช่วยให้รับน้ำหนักใบได้ดี ต้นและใบมีความสมบูรณ์ 
โตเร็ว ใบเขียวเข้ม ทนทานต่อโรคและแมลง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะ ก่อน-หลัง หยอดแก๊ส

เร่งการสะสมอาหาร เพิ่มความสมบูรณ์ของลำต้น ใบ และยอด ให้พร้อมก่อนการออกดอก เพิ่มความแข็งแรงให้เกสรเพศผู้ ป้องกันผลบิดเบี้ยว และอาการแกนไส้กลวง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะหัวแดง

หลังแคะจุก ช่วยให้ขึ้นลูกเร็ว ทรงผลสวย ไม่บิดเบี้ยว ขยายขนาด ป้องกันผลแตก และอาการแกนไส้กลวง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะผลเล็ก

ช่วยขยายลูก เร่งสี เพิ่มน้ำหนัก ป้องกันผลแตก และอาการแกนไส้กลวง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะผลโต

ช่วยขยายลูกและเพิ่มน้ำหนักอย่างต่อเนื่อง เคลื่อนย้ายน้ำตาลจากใบมาสะสมที่ผล ช่วยให้เพิ่มความหวานให้มากยิ่งขึ้น พัฒนาสีเนื้อให้เข้ม ป้องกันผลแตก และอาการแกนไส้กลวง ก่อนการเก็บเกี่ยว

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

Image

ค้นหาผลิตภัณฑ์

เลือกผลิตภัณฑ์ตามประเภท หรือ พืชที่ปลูก