เทคนิคการผลิต
Production Technic

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตคุณภาพ
Production Technic

เงาะ

ระยะฟื้นต้น ทำใบ

ระยะฟื้นต้น หลังจากทำการเก็บเกี่ยว ช่วยบำรุง ฟื้นฟูสภาพต้น ใบ และราก ให้มีความสมบูรณ์ กระตุ้นการแตกยอด และเร่งการแตกใบอ่อนให้พผลิพร้อมกัน เพื่อให้ได้ยอดใหม่ที่สมบูรณ์ทั้งต้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะสะสมอาหาร

เร่งการสะสมอาหาร ช่วยให้ใบเขียวเข้ม เพิ่มการสังเคราะห์แสง เตรียมความสมบูรณ์ของใบและยอด ให้พร้อมก่อนการออกดออก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะออกดอก แทงช่อดอก

สร้างความสมบูรณ์ให้กับช่อดอก ยืดช่อดอกให้ยาว เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับเกสรเพศผู้ ช่วยให้ติดผลได้ดียิ่งขึ้น ป้องกันและลดการหลุดร่วงของดอก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะหลังดอกโรย

เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับเกสรเพศผู้อย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดผล และยังช่วยให้ขั้วผลเหนียว ป้องกันและลดการหลุดร่วงของผล

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะพลิกลูก ติดผลอ่อน

บำรุงผลอ่อนให้มีความสมบูรณ์ ขยายขนาด ลดการเกิดขี้ครอก พลิกลูกเร็ว ป้องกันผลแตก และลดการหลุดร่วงของผล

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะขยายขนาดผล

บำรุงและช่วยขยายขนาดผลอย่างสมดุล ป้องกันผลแตก ผลสมบูรณ์ ผิวสวย และขนยาว

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะก่อนเก็บเกี่ยว

เพิ่มน้ำหนักก่อนเก็บเกี่ยว ขยายขนาดผลให้ใหญ่ เข้าสีไว รูปทรงสวย ผิวสวย และเพิ่มความหวาน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

Image

ค้นหาผลิตภัณฑ์

เลือกผลิตภัณฑ์ตามประเภท หรือ พืชที่ปลูก