เทคนิคการผลิต
Production Technic

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตคุณภาพ
Production Technic

อินทผาลัม

ระยะบำรุงต้น

เร่งการแตกราก บำรุงใบและยอด ให้มีความสมบูรณ์ เขียวเข้ม แข็งแรง ป้องกันอาการยอดไหม้ และใบหงิก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะบำรุงต้น สะสมอาหาร

เร่งการสะสมอาหาร เพิ่มความสมบูรณ์ของลำต้น และใบ ให้พร้อมก่อนการออกดอก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะผสมดอก

บำรุงต้น และใบ อย่างต่อเนื่อง เพิ่มความสมบูรณ์และแข็งแรงให้กับเกสรเพศผู้และเพศเมีย ช่วยให้ติดผลเล็กได้ดียิ่งขึ้น ลดการหลุดร่วงของดอกและผล

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะติดลูก ลดการหลุดร่วง

เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับผลเล็ก ป้องกันและลดการหลุดร่วงของผล

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะขยายลูก สร้างเนื้อ

บำรุงและขยายขนาดลูก ให้ทรงสวย ไม่บิดเบี้ยว ป้องกันผลแตก และลดการหลุดร่วงของผล

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะเพิ่มความหวาน เข้าสี

บำรุงและช่วยเพิ่มความหวาน รสชาติดี สีสวย ป้องกันผลแตก และลดการหลุดร่วงของผล

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

เทคนิคเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

Image

ค้นหาผลิตภัณฑ์

เลือกผลิตภัณฑ์ตามประเภท หรือ พืชที่ปลูก