เทคนิคการผลิต
Production Technic

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตคุณภาพ
Production Technic

ข้าว

ระยะข้าวงอก

เร่งการแตกรากและใบใหม่ บำรุงให้รากฟู หาอาหารเก่ง ใบเขียวเข้มสมบูรณ์ สังเคราะห์แสงได้ดี

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะแตกกอ

เร่งการแตกกอ ขยายต้นให้อวบ บำรุงใบให้เขียวเข้มสมบูรณ์ ตั้งแต่โคนจนถึงยอด

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะข้าวตั้งท้อง

บำรุงต้นและใบอย่างต่อเนื่อง สะสมอาหาร เพิ่มพลังงานก่อนแทงรวง ออกดอก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะแทงรวง

เบ่งรวงข้าวให้แทงออกมาพร้อมกัน บำรุงข้าวช่วงดอกบาน ช่วยให้ผสมเกสรติดได้ดียิ่งขึ้น ได้เมล็ดข้าวเต่งสมบูรณ์ ลดอาการข้าวลีบ ข้าวแดง เร่งแป้ง สร้างน้ำนม ขั้วเหนียว ลดการหลุดร่วงของเมล็ดข้าว

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะแทงรวง

เบ่งรวงข้าวให้แทงออกมาพร้อมกัน บำรุงข้าวช่วงดอกบาน ช่วยให้ผสมเกสรติดได้ดียิ่งขึ้น ได้เมล็ดข้าวเต่งสมบูรณ์ ลดอาการข้าวลีบ ข้าวแดง เร่งแป้ง สร้างน้ำนม ขั้วเหนี่ยว ลดการหลุดร่วงของเมล็ดข้าว

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

Image

ค้นหาผลิตภัณฑ์

เลือกผลิตภัณฑ์ตามประเภท หรือ พืชที่ปลูก