เทคนิคการผลิต
Production Technic

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตคุณภาพ
Production Technic

ยาสูบ

ระยะต้นกล้า

เลือกใช้วัสดุเพาะกล้าที่มีคุณภาพ เร่งการแตกรากอ่อน พร้อมบำรุงยอดและใบอ่อน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะต้นเล็ก

บำรุงใบให้มีความสมบูรณ์ เขียวและหนาตั้งแต่โคนจนถึงยอด เร่งการเจริญของต้นให้แข็งแรง อย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะต้นเจริญ

บำรุงต้นและใบอย่างต่อเนื่อง ทำให้ใบเขียวเข้มและหนา สังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น รูปทรงสวย ไม่บิดเบี้ยว

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะต้นใกล้เก็บผลผลิต

บำรุงและขยายขนาดใบอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

Image

ค้นหาผลิตภัณฑ์

เลือกผลิตภัณฑ์ตามประเภท หรือ พืชที่ปลูก