เทคนิคการผลิต
Production Technic

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตคุณภาพ
Production Technic

ส้มโอ

ระยะฟื้นสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยว

บำรุงและฟื้นต้นหลังจากทำการเก็บเกี่ยว ช่วยฟื้นฟู ต้น ใบ และราก สร้างความสมบูรณ์ให้กับ ตายอด เพื่อกระตุ้นให้แตกใบใหม่พร้อมกันทั้งต้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะแตกใบอ่อน

บำรุงต้นให้สมบูรณ์ บำรุงยอด ขยายขนาดใบอ่อนให้ใหญ่ขึ้น เร่งใบให้เขียวเข้ม สมบูรณ์ไม่บิดเบี้ยว

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะสะสมอาหาร

บำรุงใบให้สมบูรณ์ เร่งการสะสมอาหาร สร้างพลังงานให้พร้อมก่อนการออกดอก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะออกดอก-ติดผล

ช่วยผสมเกสร เพิ่มการติดผล ลดการหลุดร่วง กระตุ้นการสร้างเนื้อผล ขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะขยายขนาดผล

ขยายขนาดผล เพิ่มปริมาณเนื้อผล เพิ่มน้ำหนัก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะก่อนเก็บเกี่ยว

เพิ่มรสชาติและคุณภาพของผลผลิต

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

Image

ค้นหาผลิตภัณฑ์

เลือกผลิตภัณฑ์ตามประเภท หรือ พืชที่ปลูก