เทคนิคการผลิต
Production Technic

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตคุณภาพ
Production Technic

หอมหัวแดง

ระยะเริ่มปลูก

7 - 10 วัน เร่งการเติบโตรากและลำต้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะแตกกอ-เร่งต้น

10-35 วัน เร่งการเติบโตรากและลำต้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะกระตุ้นลงหัว ออกดอก

35-40 วัน กระตุ้นให้พืชลงหัว (ลืมสาว) เพิ่มน้ำหนักได้ดี

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะลงหัวก่อนเก็บเกี่ยว

45-70 วัน ลงหัว ขยายขนาด เร่งสี เร่งกลิ้น ป้องกันหัวแตก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

Image

ค้นหาผลิตภัณฑ์

เลือกผลิตภัณฑ์ตามประเภท หรือ พืชที่ปลูก